Załatwianie spraw

 

Kierownictwo i kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarenej w Węgrowie przyjmują  interesantów w godzinach urzędowania komendy:

poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15: 30 

 Dni i godziny przyjęć  interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Komendanta Powiatowego PSP w Węgrowie, Zastępcę Komendanta lub inne, upoważnione imiennie osoby:

każdy poniedziałek miesiąca / w przypadku święta kolejny roboczy dzień/ w godzinach: 13:00 - 15:30

oraz w środy po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (tel: (25) 792 42 41)

w godzinach: 15:30 - 16:30. 

Podczas przebywania w Komendzie, Komendant Powiatowy i Zastępca, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdym czasie, niezależnie od wyznaczonych dni przyjęć, jeżeli nie koliduje to z realizacją zaplanowanych działań służbowych. 

Copyright © 2013.Biuletyn Informacji Publicznej 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie