Petycje

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

Petycje do KP PSP w Węgrowie można składać listownie, mailowo bądź faksem.

 

W  2017 roku nie rozpatrywano żadnej petycji.

Informacja o petycjach

Petycje w 2016 r. - Pobierz

„Dar Serca-razem pobijemy rekord”.

 
        Powiat Warszawa Zachód i Klub HDK „Strażak” w Błoniu organizują w dniu 10 czerwca
br. drugą edycję akcji krwiodawstwa pn. „Dar Serca-razem pobijemy rekord”.

Czytaj więcej...

Dzień Strażaka 2017 w Węgrowie

 

W dniu 12 maja br. na placu przed strażnicą odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Dnia Strażaka i 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej...

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone