*Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy *


*W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i 
przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję 
protestacyjną.

W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. 
funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 
zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 
2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat 
przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do 
pełnopłatnych nadgodzin.*

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś 
porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od 
lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że 
wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i 
możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, 
Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał 
Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin 
Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ 
„Solidarność".

*Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.*

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od 
początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost 
wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo 
MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 
lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę 
w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

*Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA*

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. 
nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin 
tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za 
ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko 
strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, 
Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za 
wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie 
wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla 
wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i 
funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres 
rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na 
kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

*Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę*

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe 
regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby 
po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura 
mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i 
co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te 
dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu 
ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do 
przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie 
w życie od 1 lipca 2019 r.

**

*Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie*

**

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni 
funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA 
zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające 
przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych 
funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i 
posiadają co najmniej 25 lat służby.

*Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej*

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu 
nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy 
rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do 
końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla 
funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i 
przed 1 października 2003 r.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone