Budowa Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie

W dniu 12 kwietnia br. o godz. 9.00 w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie została podpisana umowa na realizację inwestycji  p.n. „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   oraz  jednostki ratowniczo-gaśniczej  w Węgrowie”.

 

Inwestycja realizowana jest w ramach „Programu  modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 -2020". Umowę o realizacji inwestycji podpisali: st. bryg. Jarosław Soszyński Komendant Powiatowy PSP w Węgrowie jako inwestor  i Pan Arkadiusz Masny Prezes Zarządu firmy Arcus Technologie z Celestynowa- główny wykonawca. Wartość  inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  wyniesie 13 699 727,56 zł, Środki na budowę pochodzą z ustawy modernizacyjnej i rezerwy celowej oraz Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Działkę pod inwestycję przekazał Urząd Miejski w Węgrowie. Termin wykonania został określony na 30 września 2020r.

 W uroczystości podpisania umowy udział wzięli między innymi:

pani Maria Koc - Wicemarszałek Senatu

pan st. bryg. Bogdan Łasica – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,

pan Marek Renik, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach;

pani Halina Ulińska – Wicestarosta Węgrowski z radnymi powiatu,

pan Krzysztof Wyszogrodzki – Burmistrz Węgrowa

oraz strażacy Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie.

 

 

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone