Nagroda Komendanta Głównego PSP

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych,

  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski decyzją nr 1706-7-44/2017 przyznał  nagrodę pieniężną  bryg. Bogdanowi Borucowi – Naczelnikowi Wydziału  Logistyczno – Organizacyjnego KP PSP w Węgrowie. Decyzję o przyznanej nagrodzie wręczył st. bryg. Jarosław Soszyński Komendant Powiatowy PSP.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone