Nagroda od Komendanta Głównego PSP

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych,  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

generał brygadier Leszek Suski, przyznał  nagrodę pieniężną  mł. kpt. Damianowi Delążkowi – zastępcy dowódcy zmiany w JRG PSP Węgrów.  W dniu 3 listopada 2017r. na uroczystej zbiórce decyzję o przyznanej nagrodzie wręczył st. bryg. Jarosław Soszyński Komendant Powiatowy PSP.

 

 

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone