„Dar Serca-razem pobijemy rekord”.

 
        Powiat Warszawa Zachód i Klub HDK „Strażak” w Błoniu organizują w dniu 10 czerwca
br. drugą edycję akcji krwiodawstwa pn. „Dar Serca-razem pobijemy rekord”.
Zbiórka krwi połączona jest z próbą bicia rekordu w ilości osób, która w jednym miejscu
honorowo odda krew. Jednak głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest promowanie
honorowego krwiodawstwa. Akcja objęta jest honorowym patronatem Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Zbiórka krwi odbędzie się w dniu 10 czerwca br. przed siedzibą Starostwa Powiatu
Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim.
Zachęcamy strażaków PSP i OSP do wzięcia udziału w tej szczytnej akcji.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone