Status prawny

 

        Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie stanowi aparat pomocniczy  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie, zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.Dz.U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 ).

        Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wegrowie działa na podstawie regulaminu organizacyjnego ustalonego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie i zatwierdzonego przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Copyright © 2013.Biuletyn Informacji Publicznej 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie