Przetarg nieograniczony...

Przetarg nieograniczony na budowę

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Węgrowie

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz

Załączniki do specyfikacji - Pobierz

Dokumentacja projektowa 1 - Pobierz

Dokumentacja projektowa 2 - Pobierz

 

- Pytanie i odpowiedź nr 1 - Pobierz

 - Pytanie i odpowiedź nr 2 - Pobierz

 - Pytania i odpowiedzi nr 3 - Pobierz   

                 POZYCJA 253 - Pobierz 

                 POZYCJA 254 - Pobierz

 

- Pytanie i odpowiedź nr 4 - Pobierz

                 PRZEDMIAR - Pobierz   

                 PRZEDMIARY- Pobierz

 - Pytanie i odpowiedź nr 5 - Pobierz

                 Opis sieci - Pobierz

 - Pytanie i odpowiedź nr 6 - Pobierz

                Projekt instalacji fotowoltaicznej - Pobierz

       Do wszystkich wykonawców poprawiony Przedmiar Robót na instalacje sanitarne :

                  załącznik nr 1 - Pobierz

                  załącznik nr 2 - Pobierz

 

Decyzja pozwolenia na budowę 1 - Pobierz

Decyzja pozwolenia na budowę 2 - Pobierz

Decyzja pozwolenia na budowę 3 - Pobierz

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Pobierz

 

Wniosek o przedłużenie terminu związania z ofertą - Pobierz

Oświadczenie - Pobierz 

 

Ogłoszenie o wybraniu najkorzystniejszej oferty - Pobierz 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń

w siedzibie KP PSP w Węgrowie. 

 

 

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone