Jednostka Ratowniczo -Gaśnicza

 

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie

bryg. mgr inż. Zbigniew Domański

 

 

 

 

 

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

  Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie

  bryg. mgr inż. Jacek Iwanowski

 

 

 

 

Tel: (25) 792 49 98 (centrala)

(25) 792 42 41 (sekretariat)

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone