Interwencje 17-23.06.2013r.

             W okresie od 17.06 do 23.06.2013r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 32 zdarzenia przy których interweniowały jednostki ochrony przeciw pożarowej w tym: 27 miejscowych zagrożeń, 5 pożary

 

Czytaj więcej...

Interwencje 03-09.06.2013r.

             W okresie od 03.06 do 09.06. 12013r  naterenie powiatu wegrowskiego zanotowano 18 zdarzeń w tym: 15 miejscowych zagrożeń, 1 pożar i 2 alarmy fałszywe.

 

 

Czytaj więcej...

Interwencje 27.05-03.06.2013r.

W okresie od 27.05 do 03.06. 12013r naterenie powiatu wegrowskiego zanotowano 15 zdarzeń w tym: 13 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 13-19.05.2013r.

W okresie od 13.05.2013r do 19.05.2013 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 13 zdarzeń w tym: 11 pożarów i 2 miejscowe zagrożenia.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 30.07-5.08.2012r.

W okresie od 30.07.2012r. do 05.08.2012r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 26 zdarzeń w tym: 8 pożarów i 18 miejscowe zagrożenia. 10 zdarzeń związanych było z działaniami związanymi z występowaniem gniazd szerszeni lub os.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 05-11.11.2012r.

W okresie od 5.11 - 11.11.2012r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 6 zdarzeń (miejscowych zagrożeń)

Czytaj więcej...

Interwencje 08-14.2013r.

W dniach 08.04 – 14.04. 2013r na terenie powiatu węgrowskiego, Straż Pożarna interweniowała przy 44 zdarzeniach, w tym odnotowano: 3 pożary i 41 miejscowych zagrożeń.


Czytaj więcej...

Interwencje 28.10 - 4.11.2012r.

W okresie od 28.10 - 04.11.2012r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 11 zdarzeń w tym:  2 pożary 8 miejscowych zagrożeń i jeden alarm fałszywy.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 27.08-03.09.2012

W okresie od 27.082012r do 03.092012r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 12 zdarzeń w tym: 1 pożar, 9 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 26.11- 02.12.2012r

W okresie od 26.11.do 02.12.2012r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 6 zdarzeń w tym:1 pożar i 5 miejscowych zagrożeń.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 25.02-03.03.2013r.

W okresie 25.02 – 03.03.2013r. na terenie powiatu węgrowskiego odnotowano 5 zdarzeń przy których interweniowały jednostki Straży Pożarnej, w tym 2 pożary i 3 miejscowe zagrożenia.

Czytaj więcej...

Interwencje 24-30.09.2012

W okresie od 24.09 - 30.09.2012r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 18 zdarzeń w tym: 7 pożarów i 11 miejscowych zagrożeń.

  

Czytaj więcej...

Interwencje 17-24.02.2013r.

W okresie od 17.02. do 24.02.2013r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 6 zdarzeń, w tym 2 pożary i 4 miejscowe zagrożenia.

Czytaj więcej...

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone