Interwencje 02-08.06.2014

okresie od 02.06 do 08.06.2014 r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 9 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, tym: 2 pożary i 7 miejscowych zagrożeń.

Czytaj więcej...

Interwencje 19-26.05.2014r.

W okresie od 19.05 do 26.05.2014r na terenie powiatu wegrowskiego zanotowano 19 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 12 pożarów, 

6 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

Czytaj więcej...

Interwencje 5-12.05.2014r.

W okresie od 05.05 do 12.05.2014 r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 8 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 2 pożary, 6 miejscowych zagrożeń.

Czytaj więcej...

Interwencje 21-27.10.2013r.

W okresie od 21.10 do 27.10.2013r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 13  zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 7 pożarów, 5 miejscowych zagrożeń, i 1 alarm fałszywy.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 14-20.10.2013r.

 

 

 

             W okresie od 14.10 do 20.10.2013r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 17  zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 10 miejscowych zagrożeń, 5 pożary i  2 alarm fałszywy.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 23-30.09.2013r.

 W okresie od 23.09 do 30.09.2013r na terenie powiatu wegrowskiego zanotowano 13  zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 7 miejscowych zagrożeń, 3 pożary i  3 alarm fałszywy.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 16-22.09.2013r.

             W okresie od 16.09 do 22.09.2013r na terenie powiatu wegrowskiego zanotowano 11  zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 11 miejscowych zagrożeń, 0 pożary i  0 alarm fałszywy.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 29.07-04.08.2013r.

 

W okresie od 29.07 do 04.08.2013r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 30 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciw pożarowej w tym: 13 miejscowych zagrożeń, 16 pożary i 1 alarm fałszywy.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 15-21.07.2013r.

W okresie od 15.07 do 21.07.2013r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 16 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 14 miejscowych zagrożeń, 4 pożary i 1 alarm fałszywy.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 8-14.07.2013r.

W okresie od 08.07 do 14.07.2013r na terenie powiatu wegrowskiego zanotowano 24 zdarzenia przy których interweniowały jednostki ochrony przeciw pożarowej w tym: 12 miejscowych zagrożeń, 10 pożary i 2 alarmy fałszywe.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 01-07.07.2013r.

  W okresie od 01.07 do 07.07.2013r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 15 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciw pożarowej w tym: 12 miejscowych zagrożeń, 2 pożary i 1 alarm fałszywy.

 

Czytaj więcej...

VIII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 30 czerwca br. Na stadionie miejskim w Węgrowie przeprowadzono VIII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach wzięło udział 16 drużyn w tym 6 kobiecych.

Czytaj więcej...

Interwencje 24-30.06.2013

W okresie od 24.06 do 30.06.2013r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 14 zdarzenia przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym:

7 miejscowych zagrożeń, 5 pożary i 2 alarmy fałszywe.

 

Czytaj więcej...

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone