Interwencje 13-19.10.2014r.

W okresie od 13.10.214r do 19.10.2014r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 5 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 0 pożarów,

5 miejscowych zagrożeń.

Czytaj więcej...

Interwencje 29.09 - 05.10.2014r.

okresie od 29.09 do 05.10.2014 r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 15 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, tym: 10 pożarów,

5 miejscowych zagrożeń .

Czytaj więcej...

Interwencje 22-28.09.2014r.

W okresie od 22.09 do 28.09.2014 r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 11 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 5 pożarów,

6 miejscowych zagrożeń .

Czytaj więcej...

Interwencje 8-14.09.2014r.

okresie od 08.09 do 14.09.2014r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 23 zdarzenia przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, tym: 8 pożarów,

14 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

Czytaj więcej...

Interwencje 01-07.09.2014r.

okresie od 01.09 do 07.09.2014r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 11 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, tym: 5 pożarów,

5 miejscowe zagrożenia i 1 alarmy fałszywe.

Czytaj więcej...

Interwencje 25.08- 01.09.2014r.

okresie od 25.08.2014r. do 01.09.2014r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 5 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, tym: 1 pożar,

2 miejscowe zagrożenia i 2 alarmy fałszywe.

Czytaj więcej...

Interwencje 18-24.08.2014r.

W okresie od 18.08 do 24.08.2014 r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 13 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 4 pożary,

9 miejscowych zagrożeń.

Czytaj więcej...

Interwencje 10-17.08.2014r.

W okresie od 10.08 do 17.08.2014 r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 27 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 11 pożarów,

14 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

Czytaj więcej...

Interwencje 04-10.08.2014r.

okresie od 04.08 do 10.08.2014r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 16 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, tym: 4 pożary 10 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

Czytaj więcej...

Interwencje 07-13.07.2014r.

W okresie od 07.07do 13.07.2014r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 23 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 8 pożary, 12 miejscowych zagrożeń i 3 alarmy fałszywe.

Czytaj więcej...

Interwencje 30.06 - 06.07.2014

W okresie od 30.06 do 06.07.2014 r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 12 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 4 pożary, 7 miejscowych zagrożeń i jeden alarm fałszywy.

Czytaj więcej...

Interwencje 23-29.06.2014r.

W okresie od 23.06do 29.06.2014r na terenie powiatu wegrowskiego zanotowano 7 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 3 pożary i 4 miejscowe zagrożenia.

Czytaj więcej...

Interwencje 09-15.06.2014

W okresie od 09.06 do 15.06.2014 r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 12 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 4 pożarów,  7 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

Czytaj więcej...

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone