Interwencje 09-16.03.2015 r.

W okresie od 09.03.2015r do 16.03.2015r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

28 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 21pożarów,

4 miejscowe zagrożenia i 3 alarmy fałszywe.

Czytaj więcej...

Interwencje 16-23.02.2015

    W okresie od 16.02.2015 do 23.02.2015 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 7 zdarzeń w tym: 3 pożary, 3 miejscowe zagrożenia i 1 alarm fałszywy z czujki monitoringu pożarowego.

Czytaj więcej...

Interwencje 02-08.02.2015r.

W okresie od 02.02.2015rdo 08.02.2015r na terenie powiatu wegrowskiego zanotowano: 10 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 3 pożary,

7 miejscowych zagrożeń .

Czytaj więcej...

Interwencje 12-18.01.2015r

 W okresie od 12.01.2015rdo 18.01.2015r na terenie powiatu wegrowskiego zanotowano: 1 zdarzenie przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 1 pożar,

0 miejscowych zagrożeń i 0 alarmy fałszywe.

Czytaj więcej...

Interwencje 05-11.01.2015r.

W okresie od 05.01.2015rdo 11.01.2015r na terenie powiatu wegrowskiego zanotowano: 23 zdarzenia przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 3 pożary,

18 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

Czytaj więcej...

Interwencje 29.12.2014 r. -05.01.2015 r.

W okresie od 29.12.2014 r. do 05.01.2015 r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 11 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym:

10 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

Czytaj więcej...

Interwencje 15-22.12.2014 r.

W okresie od 15.12.214r do 22.12.2014r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 10 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 6 pożarów, 4 miejscowe zagrożenia .

Czytaj więcej...

Interwencje 08-14.12.2014

W okresie od 08.12.2014 r. do 14.12.2014 r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 5 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 2 pożary,

3 miejscowe zagrożenia.

Czytaj więcej...

Interwencje 01-07.12.2014r.

W okresie od 01.12.2014r do 07.12.2014r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 11 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 3 pożary,

6 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

Czytaj więcej...

Interwencje 17-23.11.2014r.

 W okresie od 17.11.2014 r do 23.11.2014 r na terenie powiatu wegrowskiego zanotowano: 9 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 3 pożary,

3 miejscowych zagrożeń, 3 alarmy fałszywe.

Czytaj więcej...

Interwencje 03-09.11.2014r.

W okresie od 03.11.2014r do 09.11.2014r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 12 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym:  7 pożarów,

5 miejscowych zagrożeń.

Czytaj więcej...

Interwencje 27.10 - 03.11.2014r.

W okresie od 27.10.214r do 03.11.2014 r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 14 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 11 pożarów,

3 miejscowe zagrożenia .

Czytaj więcej...

Interwencje 20-26.10.2014r

W okresie od 20.10.214rdo 26.10.2014r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 20 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 10 pożarów,

9 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

Czytaj więcej...

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone