Interwencje 14-21.02.2016

W okresie od 14.02.2016r do 21.02.2016r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

8 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

6 miejscowych zagrożeń, 1 pożar i 1 alarm fałszywy.

Czytaj więcej...

Interwencje 21-27.12.2015

 W okresie od 21.12.2015r do 27.12.2015r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

7 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, wszystko to były miejscowe zagrożenia.

Czytaj więcej...

Interwencje 07-13.12.2015

W okresie od 07.12.2015r do 13.12.2015r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

17 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym:

3 pożary, 13 miejscowe zagrożenia i 1 alarm fałszywy.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 06-13.09.2015r.

W okresie od 06.09.2015r. do 13.09.2015r.  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

10 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 4 pożary, 6 miejscowych zagrożeń.

Czytaj więcej...

Interwencje 17-23.08.2015r.

W okresie od 17.08.2015r do 23.08.2015r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

70 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 41 pożarów, 26 miejscowe zagrożenia i 3 alarmy fałszywe.

Czytaj więcej...

Interwencje 27.07. - 03.08.2015 r.

W okresie od 27.07.2015r do 03.08.2015r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

41 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 12 pożarów i 28 miejscowych zagrożeń i jeden alarm fałszywy .

Czytaj więcej...

Interwencje 19-26.07.2015r.

           

W okresie od 19.07.2015r do 26.07.2015r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:101 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym:16 pożarów i 85 miejscowych zagrożeń.

Czytaj więcej...

Interwencje 06-13.2015r.

 W okresie od 06.07.2015r do 13.07.2015r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

40 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 15 pożarów i 24 miejscowych zagrożeń i jeden alarm fałszywy .

Czytaj więcej...

Interwencje 28.06 - 06.07.2015r.

W okresie od 28.06.2015r do 06.07.2015r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

41 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 20 pożarów i 21 miejscowych zagrożeń.

Czytaj więcej...

Interwencje 8-15.2015 r.

            

W okresie od 08.06.2015r do 15.05.2015r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

26 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 14 pożarów i 11 miejscowe zagrożenia i 1 alarm fałszywy.

Czytaj więcej...

Interwencje 25-31.05.2015 r.

W okresie od 25.05.2015 r do 31.05.2015 r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

4 zdarzenia, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 2 pożary i 2 miejscowe zagrożenia.

Czytaj więcej...

Interwencje 10-17.05.2015r.

W okresie od 10.05.2015r do 17.05.2015r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

12 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 4 pożarów

i 8 miejscowych zagrożeń.

 

  

14.05.2015- Osówno gm. Wierzbno. Wypadeksamochódu osobowego.

Samochód osobowy marki Nissan uderzył w drzewo. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, osobie poszkodowanej założyli kołnierz, ustabilizowali na noszach typu deska, udzielili wsparcia psychicznego i przekazali Zespołowi Rratownictwa Medycznego.

Uległo zniszczeniu lub spaleniu :przód samochodu osobowego. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia :niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

 

16.05.2015 – Ostrówek Węgrowski, ul Leśna- pożar domu

 

Po dojeździe na miejsce zastępu JRG GCBA 4/27 zastano pożar budynku drewnianego mieszkalnego. Podano 1 prąd wody w natarciu na palące się pomieszczenie. Po dojeździe na miejsce kolejnych zastępów OSP podano kolejne 2 prądy wody, co doprowadziło do lokalizacji pożaru. Z budynku wyniesiono 2 butle propan-butan. Uległo zniszczeniu lub spaleniu :

całkowicie spalona kuchnia, częściowo spalona reszta pomieszczeń.

Przypuszczalna przyczyna zdarzenia :nieszczelność przy piecu.

 

 

17.05.2015- Rażny gm. Sadowne, wypadek samochodu osobowego.

Samochód osobowy wypadł z drogi, zjechał z nasypu i uderzył w drzewo. W środku znajdowały się 2 uwięzione osoby, kierowca nieprzytomny z zachowanymi funkcjami życiowymi, pasażer przytomny. Strażacy zabezpieczyli i oznakowali miejsce zdarzenia, jednocześnie udzielono kwalifikowanej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym. Po wykonaniu przez strażaków dostępu (usunięcie drzwi i dachu pojazdu), osoby poszkodowane ewakuowano na noszach z samochodu i przekazano przybyłym ZRM.Uległo zniszczeniu lub spaleniu :samochód osobowy.

Przypuszczalna przyczyna zdarzenia:Niezachowanie ostrożności w ruchu drogowym

 

Interwencje 16-23.03.2015 r.

 W okresie od 16.03.2015 r. do 23.03.2015 r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

44 zdarzenie przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej,tym: 43 pożary,

1 miejscowe zagrożenie.

Czytaj więcej...

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone