Interwencje 06-13.03.2017 r.

W okresie od 06.03.2017 r. do 13.03.2017 r.  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

15 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

5 pożarów, 8 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

Czytaj więcej...

Interwencje 12-19.02.2017

W okresie od 12.02.2017r do 19.02.2017r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

11 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

6 pożarów i 5 miejscowych zagrożeń.

Czytaj więcej...

Interwencje 02 - 08.01.2017

W okresie od 02.01.2017r do 08.01.2017r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

9 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

1 pożar , 6 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

Czytaj więcej...

Interwencje 26.12.2016 r. do 01.01.2017 r.

okresie od 26.12.2016 r. do 01.01.2017r. na terenie powiatu  węgrowskiego  zanotowano: 22 zdarzenia, przy których interweniowały jednostki ochrony  przeciwpożarowej  w tym:  2 pożary , 20 miejscowych zagrożeń .

Czytaj więcej...

Interwencje 19-25.12.2016 r.

W okresie od 19.12.2016r do 25.12.2016r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

8 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

1 pożar , 6 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

Czytaj więcej...

Interwencje 14-20.11.2016 r.

W okresie od 14.11.2016 r. do 20.11.2016 r.  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

7 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

5 pożarów i 2 miejscowe zagrożenia.

Czytaj więcej...

Interwencje 07-13.11.2016

W okresie od 07.11.2016 r. do 13.11.2016 r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 14 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 2 pożary i 12 miejscowych zagrożeń.

Czytaj więcej...

Interwencje 24-30.10.2016 r.

W okresie od 24.10.2016 r. do 30.10.2016 r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 16 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 3 pożary,12 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

Czytaj więcej...

Interwencje 10-16.10.2016 r.

W okresie od 10.10.2016r do 16.10.2016r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 11 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 2 pożary, 9 miejscowych zagrożeń.

Czytaj więcej...

Interwencje 03-09.10.2016

W okresie od 03.10.2016 r. do 09.10.2016 r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 19 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 1 pożar, 17 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

Czytaj więcej...

Interwencje 19-25.09.2016 r.

W okresie od 19.09.2016r do 25.09.2016r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 19 zdarzeń przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 5 pożarów, 9 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

Czytaj więcej...

Interwencje 05-11.09.2016

W okresie od 05.09.2016 r. do 11.09.2016 r.  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

24 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

4 pożary,  18 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

Czytaj więcej...

Interwencje 28.08.2016 r. - 04.09.2016 r.

W okresie od 28.08.2016r do 04.09.2016r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

37 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

8 pożarów, 28 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy .

Czytaj więcej...

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone