Interwencje 13 - 20.08.2012r.

W okresie od 13.08.2012r. do 20.08.2012r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 26 zdarzeń w tym: 5 pożarów, 20 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 11-17.03.2013r.

W okresie 11.03 – 17.03.2013r. na terenie powiatu węgrowskiego odnotowano 7 zdarzeń w których interweniowały jednostki Straży Pożarnej, w tym 3 pożary i 4 miejscowe zagrożenia.

Czytaj więcej...

Interwencje 11-17.02.2013r.

W okresie od 11.02. do 17.02.2013r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano ogółem 9 zdarzeń, w tym 4  pożary i 5 miejscowych zagrożeń.

Czytaj więcej...

Interwencje 10-17.09.2012r.

W okresie od 10.09 - 17.09.2012r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 15 zdarzeń w tym: 7 pożarów i 7 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 08-15.10.2012

W okresie od 08.10 - 15.10.2012r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 13 zdarzeń w tym: 3 pożary i 10 miejscowych zagrożeń.

 

 

Czytaj więcej...

Interwencje 04-10.03.2013r.

Na terenie powiatu węgrowskiego w okresie od 04.03. do 10.03.2013r odnotowano 9 zdarzeń w tym 6 pożarów i 3 miejscowe zagrożenia.

Czytaj więcej...

Interwencje 03-09.12.2012r.

W okresie od 03.12. do 09.12.2012 r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 5 zdarzeń w tym:1 pożar i 4 miejscowe zagrożenia.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 01-07.10.2012

W okresie od 01.10.2012r. do 07.10.2012r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 13 zdarzeń przy których interweniowały jednostki Straży Pożarnej w tym: 6 pożarów, 6 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy. Kilka przykładowych zdarzeń:


Czytaj więcej...

Interwencje 03-10.09.2012

W okresie od 03.09 - 10.09.2012r na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 15 zdarzeń w tym: 3 pożary i 12 miejscowych zagrożeń.

 

 

Czytaj więcej...

Interwencje 25-31.03.2013r.

W dniach 25.03 – 31.03. 2013r na terenie powiatu węgrowskiego, Straż Pożarna interweniowała przy 13 zdarzeniach, w tym odnotowano: 6 pożarów i 7 miejscowych zagrożeń.

Czytaj więcej...

Interwencje 22-29.04.2013r.

            W okresie od 22.04.2013r do 29.04.2013 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 12 zdarzeń w tym: 9 pożarów 2 miejscowe zagrożenia i 1 alarm fałszywy.

 

Czytaj więcej...

Interwencje 6-13.05.2013r.

W okresie od 06.05.2013r do 13.05.2013 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 13 zdarzeń w tym: 6 pożarów i 7 miejscowych zagrożeń.

 

Czytaj więcej...

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone