Interwencje 06.11-12.11.2017 r.

W okresie od  06.11 do 12.11.2017 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

11 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

2 pożary i  8 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy.

 

 07.11.2017 –  Łopianka gm. Łochów–  tragiczny pożar w mieszkaniu.

   Po otrzymaniu zgłoszenia dyspozytor Stanowiska Kierowania PSP w Węgrowie zadysponował trzy zastępy do zdarzenia, w tym zastęp z JRG PSP.  W momencie dojazdu pierwszego zastępu OSP Łochów ul. Fabryczna  na miejsce zdarzenia, Kierujący Działaniami Ratowniczymi stwierdził, że jest niewielki pożar w obrębie pieca w kuchni a w pokoju obok znajduje się starsza kobieta w pozycji leżącej na łóżku bez oznak funkcji życiowych. KDR polecił przeprowadzić ewakuację osoby poszkodowanej ze strefy zagrożenia oraz podać prąd gaśniczy w natarciu na tlące się resztki materiału palnego w obrębie pieca.  Przystąpiono do resuscytacji krążeniowo -oddechowej osoby poszkodowanej, którą prowadzono do czasu przybycia ZRM. Po przybyciu ZRM przekazano osobę poszkodowaną  lekarzowi. Po przeprowadzeniu badania lekarz stwierdził zgon osoby poszkodowanej. W międzyczasie prowadzono pomiary stężenia tlenku węgla w pomieszczeniu objętym pożarem oraz sąsiednich przy pomocy miernika wielogazowego. W pomieszczeniu objętym pożarem i w pomieszczeniu gdzie przebywała osoba poszkodowana stężenie CO (tlenku węgla) było na poziomie 20 ppm natomiast w sąsiednim pomieszczeniu stężenie CO wynosiło 200 ppm. Prowadzono oddymianie i przewietrzanie poprzez otwarcie otworów okiennych. Po przeprowadzeniu przewietrzania stężenie CO było zerowe.

 

 11.11.2017 – Wegrów ul. Żeromskiego -  Pożar sadzy w budynku mieszkalnym.

  Po dotarciu na miejsce zastępu JRG PSP Węgrów, stwierdzono że palą się sadze w kominie. Zastęp wygasił piec a następnie zgasił palące się sadze w przewodzie kominowym przy użyciu soli i wyczystki kominowej. Pomieszczenia sprawdzono pod kątem obecności tlenku węgla. Profilaktycznie przewietrzono pomieszczenia przyległe do komina.

 

 12.11.2017 – Węgrów ul. Nowa – zadymienie w budynku wielorodzinnym.

  Po dojeździe na miejsce zastępu JRG Węgrów stwierdzono, że w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego jeden z mieszkańców ciął drewno przy pomocy łańcuchowej piły mechanicznej. Zastęp po otwarciu okien i użyciu wentylatora osiowego przewietrzył piwnicę oraz klatkę schodową. Strefa prowadzonych działań w obiekcie była stale monitorowana detektorem wielogazowym na obecność tlenku węgla. Początkowy pomiar wskazał 33 ppm tlenku węgla.  KDR pouczył mieszkańca o zakazie używania piły spalinowej w pomieszczeniach zamkniętych. Działania zakończono, gdy detektor wskazał brak obecności tlenku węgla w budynku.

 

12.11.2017 –  Łochów ul. Kościuszki – Lądowanie śmigłowca LPR.

Z Centrum Dyspozytorskiego PRM w Siedlcach  wpłynęła prośba o zabezpieczenie lądowania śmigłowca LPR po pacjenta . Przybyły na miejsce zastęp OSP Łochów wyznaczył a następnie zabezpieczył lądowisko na czas lądowania i odlotu LPR.

 

 

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone