Interwencje 23-30.10.2017

W okresie od  23.10 do 30.10.2017 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

12 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

2 pożary, 9 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

 

 

 

27.10.2017 –  Ruchna gm. Liw – Pożar budynku gospodarczego.

Po dotarciu we wskazane miejsce zastępów PSP i OSP stwierdzono iż pali się budynek gospodarczy konstrukcji murowano – drewnianej, kryty blachą o wymiarach 4m x 6m. Zastępy podały dwa prądy wody w natarciu doprowadzając do lokalizacji pożaru. Po przeprowadzeniu drobnych prac rozbiórkowych i wyniesieniu zgromadzonej w nim słomy i drewna pożar całkowicie ugaszono.

 

27.10.2017 – Węgrów-  pożar samochodu.

            Po dotarciu we skazane miejsce zastępu JRG PSP stwierdzono, iż pali się samochód osobowy Skoda Fabia. Zastęp podał prąd wody w natarciu na płonącą komorę silnika doprowadzając do lokalizacji i ugaszenia pożaru.

 

29.10.2017 –Śnice- gm. Liw–  zderzenie trzech pojazdów.

            Po dotarciu na miejsce zastępów PSP i OSP stwierdzono ze doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych w których łącznie podróżowało 9 osób w tym 4 dzieci. Na miejscu był zespół ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy dwojgu poszkodowanym dzieciom. Pozostali uczestnicy nie odnieśli obrażeń ciała. Uszkodzone pojazdy zajmowały jeden pas ruchu, jeden z pojazdów znajdował się w rowie. Zastępy zabezpieczyły pojazdy odłączając akumulatory i kierowały ruchem drogowym do czasu przybycia policji.

 

W wyniku silnego wiatru, jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały do 3 powalonych drzew. 

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone