Interwencje 02-09.10.2017 r.

W okresie od  02.10 do 09.10.2017 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

8 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

1 pożar , 4 miejscowe zagrożenia, 3 alarmy fałszywe.

 

 

 

06.10.2017 –  Płatkownica gm. Sadowne– Pożar Tartaku.

   Po wykryciu pożaru właściciel odłączył prąd elektryczny, powiadomił straż pożarną. Następnie zbudował linię gaśniczą od hydrantu i przystąpił do gaszenia pożaru- nieskutecznie. W momencie przybycia 2 zastępów OSP Sadowne pożarem objęta była cała suszarnia i pożar zaczął się rozprzestrzeniać poprzez palną konstrukcję dachu na sąsiednie pomieszczenia zakładu przeróbki drewna. Podano w pierwszej fazie działań 4 prądy gaśnicze na pożar w tym jeden z drabiny. Kolejne zastępy, które przybywały na miejsce pożaru podały jeszcze 4 prądy gaśnicze. Przeprowadzono częściową rozbiórkę pokrycia dachowego z blachy trapez w celu dotarcia do miejsc rozprzestrzeniania się pożaru. Działania te doprowadziły do lokalizacji pożaru w obrębie suszarni. Następnie prowadzono prace rozbiórkowe zniszczonej konstrukcji dachu nad suszarnią oraz rozbiórki izolacji suszarni. Działania te doprowadziły do ugaszenia pożaru.

 

 

07.10.2017 – Ogrodniki gm. Łochów -  wypadek.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępu OSP Ostrówek stwierdzono, że doszło do zderzenia czołowego dwóch pojazdów osobowych. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach oraz wydobyciu poszkodowanego z auta, a następnie udzieleniu pomocy przedmedycznej i przekazaniu ZRM. Kolejny zespół ZRM,  który dojechał na miejsce zajął się drugim poszkodowanym biorącym udział w zdarzeniu, który wcześniej nie uskarżał się na jakiekolwiek dolegliwości. Na czas działań prowadzonych przez policję ruch na DK- 50 został wstrzymany w obu kierunkach. Na miejscu pozostawiono OSP Ostrówek w celu oświetlenia terenu do czasu zakończenia czynności prowadzonych przez policję.

 

 

08.10.2017 – Łochów – Wypadek.

Przybyły na miejsce zdarzenia zastęp OSP Łochów stwierdził, że w rowie przy DK-62 znajduje się samochód osobowy (brak osób wewnątrz pojazdu). Na miejscu był ZRM, który zajmował się osobą jadącą pojazdem (sam wyszedł na zewnątrz, nie stwierdzono obrażeń) oraz policja. Działania zastępu OSP i kolejnego przybyłego JRG PSP Węgrów polegały na zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w pojeździe. Udzielono pomocy policji w kierowaniu ruchem drogowym (wahadłowo).

 

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone