Interwencje 31.07 - 06.08.2017 r.

W okresie od  31.07 do 06.08.2017 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

34 zdarzenia, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

6 pożarów i 28 miejscowych zagrożeń.

 

 

31.07.2017 –  Nojszew – wypadek.

      Do SK KP PSP w Węgrowie wpłynęło zgłoszenie z CPR Siedlce: człowiek spadł z dachu stodoły z ok. 6m, leży na ziemi. Śmigłowiec LPR leci na miejsce. Przybyłe na miejsce zastępy JRG PSP, a następnie OSP Korytnica stwierdziły, że na miejscu wylądował już śmigłowiec LPR. Lekarz zajął się poszkodowanym mężczyzną. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pomocy LPR w przeniesieniu osoby poszkodowanej do śmigłowca. Zabezpieczano też miejsce lądowania podczas odlotu śmigłowca.

 

31.07.2017 – Wegrów -  pożar samochodu.

     Przybyły na miejsce zdarzenia zastęp JRG PSP stwierdził, że pali się w komorze silnikowej samochodu osobowego stojącego na prywatnej posesji. Pożar był skutecznie powstrzymywany przez mieszkańców posesji przy pomocy węża ogrodowego. Zastęp podał prąd wody w natarciu na pożar, co spowodowało jego całkowite ugaszenie.

 

31.07.2017 – Łochów – Samochód ciężarowy.

     Przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy JRG PSP,  a następnie OSP Łochów stwierdziły, że na rondzie DK-50 przewrócił się samochód ciężarowy z ładunkiem papy na paletach. Osoby jadące pojazdem same wyszły na zewnątrz, droga była zablokowana. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączono akumulator w pojeździe, jednocześnie udzielono pomocy przedmedycznej jednej osobie, która zgłaszała dolegliwości do czasu przybycia ZRM. Udzielono pomocy policji w wyznaczeniu objazdów. Na miejsce dojechał ciężki holownik przy pomocy którego postawiono pojazd na koła i usunięto poza pas drogi. Po uprzątnięciu jezdni i odblokowaniu drogi przez policje działania zakończono.

 

06.08.2017 – Sadowne-  Potrącenie.

     Do SK KP PSP w Węgrowie, wpłynęła formatka z CPR o potrąceniu człowieka na DK-50 w okolicy Sadownego, z formatki wynikało, że zadysponowany zostały ZRM i Policja. SK KP PSP zadysponował zastęp JRG PSP  i OSP Sadowne. Osoba poszkodowana była w pozycji leżącej, z zachowanymi funkcjami życiowymi z obrażeniami głowy - pod opieką osób postronnych. Zastęp OSP zabezpieczył miejsce zdarzenia i udzielił kpp osobie poszkodowanej. Kolejny przybyły zastęp JRG PSP wsparł działania. Dalsze działania OSP, polegały na usunięciu z jezdni potłuczonych szkieł samochodu oraz pomocy policji w kierowaniu ruchem drogowym i oświetleniu miejsca zdarzenia podczas czynności dochodzeniowych. 

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone