Interwencje 10-16.07.2017

W okresie od  10.07 do 16.07.2017 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

23 zdarzenia, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym:

3 pożary i 20 miejscowych zagrożeń.

 

 

 

11.07.2017 –  Łochów – Samochód.

     Przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy zastały na skrzyżowaniu dróg miejskich kolizję dwóch samochodów osobowych. Na miejscu zdarzenia znajdował się ZRM który zajmował się poszkodowanym oraz patrol Policji. Droga w miejscu zdarzenia została wyłączona z ruchu. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pojazdów. Do momentu przyjazdu grupy dochodzeniowej JOP zabezpieczały teren działań po czym przekazano miejsce po kolizji Policji.

 

 

11.07.2017 – Ostrówek -  Poszukiwania.

     Przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy we wskazane przez Policje miejsce koncentracji otrzymały informacje o kierunku i sposobie poszukiwań. Działania zastępów polegały na przeszukaniu wskazanego obszaru gdzie po niedługim czasie znaleziono mężczyznę                     w jednym z prywatnych gospodarstw. Następnie zakończono działania, a dalsze czynności dochodzeniowe prowadzi jednostka miejscowa Policji.

 

 

12.07.2017 – Łochów – Wąż zaskroniec.

     Do SK KP PSP w Węgrowie wpłynęło zgłoszenie z CPR Radom o obecności węża (zgłaszająca twierdziła że jest to żmija zygzakowata) na terenie prywatnej zamieszkałej posesji. Na miejsce zdarzenia przybył zastęp JRG Posterunek. Działania zastępu JRG polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie sprawdzono teren posesji znajdując w ogrodzie węża zaskrońca (żółte plamy z tyłu głowy). Złapano węża, umieszczono w worku i wywieziono do lasu gdzie go wypuszczono.

 

 

13.07.2017 –  Sadowne – Samochód.

     Po dotarciu na miejsce zastępów OSP i PSP stwierdzono iż samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w słup linii energetycznej. Pojazdem podróżowała jedna osoba opuściła pojazd przed przybyciem zastępów straży. Ratownicy zabezpieczyli pojazd odłączając akumulator oraz udzielili KPP poszkodowanemu. Poszkodowany został zabrany do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Na prośbę Policji pojazd usunięto z drogi udrażniając ruch drogowy.

 

13.07.2017 – Kaliska. -  Cysterna.

     Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów JOP zastano ciągnik siodłowy z cysterną przewrócony na bok, częściowo w rowie a częściowo na drodze gminnej, przewożący substancje niebezpieczną - kwas mrówkowy. Kierowca cysterny o własnych siłach opuścił pojazd przed przyjazdem służb ratowniczych. Po przebadaniu przez ZRM nie stwierdzono u niego obrażeń. Działania zastępów, które przybyły jako pierwsze na miejsce zdarzenia polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zablokowaniu jednego z pasów ruchu na DK62, odłączeniu akumulatorów w ciągniku siodłowym. Ze względu na możliwość uszkodzenia zbiornika KDR zdecydował o nie stawianiu pojazdu na koła do czasu przepompowania substancji do podstawionej cysterny. Po przepompowaniu kwasu mrówkowego pojazd podniósł i odholował holownik pomocy drogowej.

 

 

14.07.2017 –  Węgrów – Wypadek.

     Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępu JRG Węgrów i wstępnym rozpoznaniu stwierdzono, iż w zdarzeniu brały udział trzy samochody. Na miejscu był patrol Policji i Zespół Ratownictwa Medycznego. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala przez ZRM, gdzie lekarz nie stwierdził obrażeń ciała. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu akumulatorów, kierowaniu ruchem drogowym oraz neutralizacji płynów eksploatacyjnych. Po zakończeniu działań i przekazaniu miejsca zdarzenia zastęp udał się do bazy.

 

14.07.2017 –  Turna. -  Samochód.

     Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów JOP (JRG GBA i SRT oraz OSP Korytnica i przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że samochód osobowy uderzył w drzewo i znajduje się w rowie przy drodze powiatowej, kierowca samochodu w pojeździe, na miejscu obecny ZRM, droga przejezdna. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia(odłączenie akumulatora, zakręcenie gazu), pomocy ZRM przy wydobyciu poszkodowanego z pojazdu oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem. Po zakończonych działaniach miejsce zdarzenia przekazano protokołem Policji.

 

 

15.07.2017 –  Wola Korytnicka – Zabezpieczenie lądowiska.

     Do SK wpłynęła prośba od dyspozytorki Pogotowia o zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowca LPR Ratownik - 19. Po dojeździe na miejsce zastępów JRG SRt i OSP Wola Korytnicka wyznaczono oraz zabezpieczono miejsce lądowania.

 

15.07.2017 –  Węgrów. -  Motolotnia.

     Po dojeździe na miejsce zastępów JRG stwierdzono, że do zalewu wpadła motolotnia (w odległości ok. 30m od brzegu). Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i holowaniu pilota do brzegu zalewu. Pilota przekazano ZRM. Następnie przy pomocy liny wyciągnięto motolotnię na brzeg. Na tym działania zakończono.

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone