Interwencje 21-28.05.2017 r.

W okresie od 21.05 do 28.05.2017  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

15 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

6 pożarów, 9 miejscowych zagrożeń.

 

 

24.05.2017 –  Czerwonka gm. Wierzbno – pożar samochodu.

Po dotarciu na miejsce zastępów JRG PSP  Węgrów i OSP Czerwonka stwierdzono, iż na drodze Czerwonka - Orzechów pali się samochód osobowy Volvo. Zastępy podały prąd piany ciężkiej doprowadzając do lokalizacji a następnie ugaszenia pożaru. Po ugaszeniu pożaru właściciel zabrał pojazd we własnym zakresie.

 

 25.05.2017 – Zgrzebichy gm. Łochów –  rozszczelniona butla z gazem.

      Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępu OSP Stoczek stwierdzono, że w wyniku złego podłączenia butli z gazem (brak uszczelki reduktora) doszło do ulatniania się gazu. Na miejsce dotarł też zastęp JRG posterunek w Ostrówku. Działania zastępów polegały na zakręceniu butli i dokładnym przewietrzeniu pomieszczeń, a następnie wykonaniu pomiarów detektorem wielogazowym (wynik negatywny). Na tym działania zakończono.

 

26.05.2017 – Trzebucza gm. Grębków– Wypadek drogowy.

Po przyjeździe na miejsce zastępu OSP Grębków zastano kolizję dwóch samochodów osobowych. Jeden z nich znajdował się na dachu w rowie, a drugi stał na jednym z pasów jezdni. Osoby podróżujące znajdowały się poza pojazdami. Kobieta w ciąży odniosła lekkie rany zewnętrzne ciała, którą zajął się ZRM przybyły na miejsce zdarzenia i  przetransportował ją do szpitala. Następnie przybyłe zastępy JRG wspomogły działania OSP, zaopatrzono powierzchniowe rany rąk i nogi u mężczyzny  oraz udzielono mu wsparcia psychicznego do czasu przejęcia poszkodowanego przez kolejne służby medyczne.

 

27.05.2017 – okolice Szumina gm. Łochów – Poszukiwania.

Zastępy JRG , OSP Budziska i Brzuza pomagały ZRM znaleźć miejsce pobytu dwojga rowerzystów (jedna osoba się źle poczuła), którzy zabłądzili na bagnistym terenie nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (między Szuminem a Wywłoką przy starorzeczu rzeki Bug). W trakcie przeszukiwania okolicy starorzecza Bugu odnaleziono te osoby. Dalsze działania prowadził ZRM (kobieta została zabrana na obserwację do szpitala).

 

27.05.2017 – Baczki gm. Łochów  – Pożar stodoły.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów PSP i OSP stwierdzono, że pali się stodoła drewniana kryta eternitem, a pożar zagraża sąsiedniemu budynkowi. Podano 1 prądy wody w obronie i 2 prądy wody w natarciu. Kolejne dojeżdżające zastępy zrobiły zasilanie z hydrantu oraz dowoziły wodę. Doprowadziło to do lokalizacji, a następnie ugaszenia pożaru. Całość przelano dokładnie wodą.

Spaleniu uległo: stodoła drewniana kryta eternitem, siewnik do nawozów, 10 bel słomy

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone