Interwencje 20-26.03.2017

W okresie od 20.03.2017 r. do 26.03.2017 r.  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

15 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

7 pożarów, 7 miejscowych zagrożeń i 1 alarmy fałszywe.

 

 23.03.2017 – Zarzetka gm. Sadowne – pożar  w budynku mieszkalnym.

Po dotarciu na miejsce pierwszych zastępów OSP Sadowne stwierdzono, że zapalił się fragment drewnianej ściany znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu kominowego w jednorodzinnym drewnianym budynku mieszkalnym, ogrzewanym piecem na paliwo stałe. Paląca się ściana została przygaszona przez domowników przed przybyciem Straży Pożarnej przy pomocy wiader z wodą. Działania zastępów polegały na przelaniu prądem wody tlącej się ściany i drobnych pracach rozbiórkowych, mających na celu usunięcie palących się elementów. W trakcie działań na miejsce przybył zastęp OSP Zalesie a następnie JRG Węgrów. Przewietrzono i sprawdzono miernikiem pomieszczenia budynku przyległe do komina pod względem obecności tlenku węgla, oraz przewód kominowy pod względem ewentualnych uszkodzeń. Na tym działania zakończono.

Przyczyna: uszkodzenie przewodu kominowego w miejscu połączenia ze ścianą

Straty: fragment drewnianej ściany.

 

24.03.2017 – Sadoleś gm.  Sadowne– wypadek drogowy.

            Pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia zastęp OSP Sadowne stwierdził, że w rowie przy drodze powiatowej (między Sadownym, a Sadolesią) znajduje się leżący na dachu samochód osobowy (w środku nikogo nie było), który wcześniej prawdopodobnie uderzył w drzewo, obok leżał mężczyzna. Na miejscu nie było innych służb były natomiast osoby postronne. Działania zastępu OSP polegały na rozpoznaniu, zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca zdarzenia. Jednocześnie przystąpiono do udzielania kpp poszkodowanej osobie. W wyniku rozpoznania oceniono, że mężczyzna jest nieprzytomny, bez wyczuwalnych funkcji życiowych. Po udrożnieniu dróg oddechowych, przystąpiono do resuscytacji krążeniowo- oddechowej, a następnie do defibrylacji AED. Czynności te prowadzono do czasu przybycia ZRM, który przejął czynności medyczne. W trakcie nich lekarz ZRM stwierdził zgon osoby poszkodowanej. Na miejsce dojechały także OSP Sokółka i JRG Węgrów SRT, które wsparły działania. Podczas czynności operacyjnych Policji i Prokuratury, zastęp OSP Sadowne zabezpieczał i oświetlał miejsce zdarzenia, natomiast pozostałe zastępy wróciły do bazy.

Przyczyna: niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Straty: Samochód osobowy.

 

26.03.2017 -Sadowne – wypadek drogowy.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępu OSP Sadowne stwierdzono, że doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Wszystkie osoby podróżujące samodzielnie opuściły pojazdy. Przybyły na miejsce zespół ZRM przebadał osoby uczestniczące w zdarzeniu i stwierdził brak konieczności hospitalizacji. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach oraz pomocy w kierowaniu ruchem drogowym. Po zakończeniu czynności Policji i pomocy w uprzątnięciu odcinka drogi, na którym miało miejsce zdarzenie zastępy zakończyły działania i wróciły do bazy.

Przyczyna: niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Straty: RENAULT SCENIC (lewy bok samochodu); DAF XF105 (prawy przód).

 

26.03.2017 – Marianów gm. Stoczek – Pożar stodoły i bel słomy.

                Do SK KP PSP w Węgrowie wpłynęło zgłoszenie, o widocznym z miejscowości Wieliczna pożarze stodoły za wsią w stronę Marianowa. Zadysponowane zastępy JOP, w trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia napotkały na trudności ze względu na brak dobrej drogi dojazdowej i grząski podmokły teren. Pierwszy na miejsce dojechał OSP Stoczek, natomiast jeden z zastępów zakopał się na wąskiej, grząskiej drodze, dojazd pozostałych zastępów (JRG i OSP Topór) wydłużył się ze względu na poszukiwania w miarę przejezdnej drogi dojazdowej. Zastęp OSP Stoczek który dojechał na miejsce zdarzenia, zastał palącą się w całości drewnianą stodołę i zaczynającą się palić obok stertę z bel słomy oraz las. Podano 2 prądy wody od strony bel słomy. Działania te opóźniły rozwój pożaru. Przybyłe następne JOP (JRG Węgrów i OSP Topór) wsparły działania kolejnymi prądami wody w natarciu na pożar, użyto również tłumic w obronie sąsiedniego lasu. KDR zgłosił zapotrzebowanie na kolejne zastępy w celu dowiezienia wody (brak hydrantów na miejscu, oraz ze względu na bardzo zły stan techniczny jedynej drogi brak możliwości dowożenia). Do celów zaopatrzenia wodnego wykorzystano sadzawkę znajdującą się w okolicy miejsca pożaru. Działania te doprowadziły do lokalizacji pożaru. Dalsze działania gaśnicze polegały na usuwaniu tlącej się słomy (przy pomocy wideł oraz ciągnikiem rolniczym obsługiwanym przez właściciela) i przelewaniu jej wodą. W celu wyciągnięcia samochodów które ugrzęzły, zadysponowano 2 samochody gaśnicze z napędem terenowym z OSP Budziska które wyciągały pojazdy. Pracownik UG w Stoczku zapewnił dla uczestników działań prowiant i napoje. Po usunięciu spalonej słomy i przelaniu wodą pogorzeliska działania zostały zakończone, zastępy wróciły do baz.

Straty: drewniana stodoła kryta blachą; częściowo sterta z bel słomy

 

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone