Interwencje 06-13.03.2017 r.

W okresie od 06.03.2017 r. do 13.03.2017 r.  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

15 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

5 pożarów, 8 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

 

06.03.2017 – Węgrów – pożar w budynku tartaku.

Pożar powstał w drewnianym budynku produkcyjnym tartaku. Zapaliła się instalacja elektryczna i fragment drewnianej ściany budynku. Przed przybyciem zastępów JOP, pożar został skutecznie powstrzymany przez pracowników tartaku przy pomocy gaśnic proszkowych. Działania przybyłych zastępów JRG PSP Węgrów polegały na odłączeniu prądu elektrycznego w obiekcie a następnie dogaszeniu tlącego się fragmentu drewnianej ściany przy pomocy prądu wody. Doprowadziło to do całkowitego ugaszenia pożaru.

 06.03.2017 Łochów – zalana posesja.

            Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastęp OSP Budziska stwierdził, że zalana jest prywatna posesja (brak możliwości dojścia do stojących na niej 2 domów mieszkalnych, brak możliwości odpływu wody, zaniżenie posesji względem sąsiednich działek) wodą opadową napływającą z okolicy. Działania zastępu OSP polegały na wypompowaniu części wody z posesji za pomocą pompy szlamowej do rowu po drugiej stronie drogi.

09.03.2017 -Ossówno gm. Wierzbno – pożar samochodu osobowego

 Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępu OSP Wierzbno stwierdzono, że cały pojazd objęty jest pożarem. Zastęp podał prąd wody co doprowadziło do lokalizacji, a następnie do ugaszenia pożaru. Przed przyjazdem straży pożarnej właściciel wraz z przejeżdżającymi kierowcami podjął próbę ugaszenia pożaru trzema gaśnicami proszkowymi, próba ugaszenia nie powiodła się.   

 09.03.2017 – Łochów ul. Węgrowska – wypadek samochodu osobowego.

                Przybyły na miejsce zdarzenia zastęp OSP zastał kolizję dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu drogi krajowej 62 i ul. Nowowiejskiej. Podróżujący pojazdami opuścili je o własnych siłach nie odnosząc widocznych obrażeń ciała. Lekarz przybyły na miejsce zdarzenia podjął decyzję o zabraniu kierujących pojazdami do szpitala na szczegółowe badania. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów od pojazdów oraz kierowaniu ruchem. Droga krajowa 62 pozostaje zablokowana do czasu podjęcia decyzji przez policję o rodzaju zdarzenia. Po zakończeniu czynności policji zastęp OSP Łochów uprzątną jezdnie, a ruch na drodze został przywrócony.

 11.03.2017 – Pobratymy gm. Grębków – pożar samochodu ciężarowego.

       Pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia zastęp OSP Grębków, stwierdził że zapalił się samochód ciężarowy stojący na prywatnej posesji obok zabudowań (dom, stodoła). Palił się tył pojazdu z urządzeniem windy i wagi elektronicznej. Pożar nie zdążył się rozwinąć gdyż był skutecznie przytłumiony przez osoby postronne przy pomocy wiader z wodą. Zastęp OSP podał prąd piany w natarciu na palącą się część pojazdu, kolejne przybywające zastępy OSP Wyszków i JRG Węgrów wsparły działania. Doprowadziło to do lokalizacji a następnie do ugaszenia pożaru.

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone