Interwencje 12-19.02.2017

W okresie od 12.02.2017r do 19.02.2017r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

11 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

6 pożarów i 5 miejscowych zagrożeń.

 

 

13.02.2017- Stoczek-budynek gospodarczy drewniany.

            Po dojeździe na miejsca zdarzenia zastępu OSP Stoczek stwierdzono, że pali się budynek gospodarczy drewniany kryty eternitem (wypełniony trociną). Po podaniu dwóch prądów wody w natarciu, zlokalizowano pożar. Następnie  przelewano wodą i usuwano na zewnątrz tlącą się trocinę oraz przeprowadzono drobne prace rozbiórkowe mające na celu usunięcie nadpalonych drewnianych elementów konstrukcji budynku. Działania te doprowadziły do ugaszenia pożaru.

 

13.02.2017 –Węgrów- Budynek mieszkalny.

       Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępu JRG PSP stwierdzono, że palą się sadze w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego. Działania zastępu polegały na wygaszeniu pieca CO i założeniu na przewód kominowy sita kominowego. Czynności te doprowadziły do ugaszenia pożaru i zakończenia działań gaśniczych.

 

14.02.2017 –Wola Korytnicka - Budynek mieszkalny.

            Po dojeździe na miejsca zdarzenia stwierdzono, że pali się boazeria zasłaniająca komin w jednym z pomieszczeń na piętrze budynku mieszkalnego. Strażacy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych podali prąd wody na palącą się boazerię. Następnie przewietrzano budynek oraz prowadzono rozbiórkę nadpalonych elementów wykończenia i wyposażenia pomieszczenia. Wygaszono kominek, a po przewietrzeniu budynku sprawdzono stężenie tlenku węgla. Pomiar nie wykazał obecności tlenku węgla w budynku.

               

14.02.2017 – Turna- Budynek kotłowni.

            Po dotarciu na miejsce zastępów JRG Węgrów GBA a następnie OSP Korytnica stwierdzono, że paliły się sadze w przewodzie kominowym znajdującym się w murowanej dobudówce (gdzie znajdowała się kotłownia) do jednorodzinnego drewnianego, budynku mieszkalnego. Znajdujący się tam piec na paliwo stałe, został wygaszony przez domowników przed przybyciem JOP. Działania zastępów polegały na ugaszeniu palącej się sadzy w kominie przy pomocy gaśnicy proszkowej i sita kominowego. Przewietrzono i sprawdzono miernikiem pomieszczenie budynku przyległe do komina pod względem obecności tlenku węgla, oraz przewód kominowy pod względem ewentualnych pęknięć, nie stwierdzając zagrożeń. Na tym działania zakończono.

16.02.2017 – Węgrów- Budynek mieszkalny.

              Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępu JRG i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w wyniku pęknięcia zaworu zalaniu uległa piwnica i górna kondygnacja. Działania zastępu polegały na wypompowaniu wody za pomocą pompy pływającej.Na tym działania zakończono.

16.02.2017 – Węgrów- Budynek mieszkalny.

             W momencie dojazdu zastępu straży pożarnej na miejscu była już policja, panowało zadymienie w budynku mieszkalnym. W wyniku niedrożności przewodu kominowego dym wydostawał się z pieca w kotłowni i do wnętrza budynku mieszkalnego. Oddymiono i przewietrzono budynek, skontrolowano poddasze nie stwierdzając oznak pożaru. Następnie wygarnięto węgiel z pieca i wygaszono piec. Przy pomocy miernika tlenku węgla skontrolowano wszystkie pomieszczenia nie stwierdzając zagrożenia. Na tym zakończono działania.

17.02.2017 – Węgrów-Mieszkanie w budynku komunalnym.

              Do SK KP PSP w Węgrowie wpłynęło zgłoszenie mieszkanki o dymie napływającym do mieszkania po rozpaleniu w piecu ogrzewczym (na paliwo stałe, znajdującym się w mieszkaniu). W lokalu zamieszkiwały osoby dorosłe i dzieci. Zadysponowany został zastęp JRG GBA. Po przybyciu na miejsce stwierdzono że prawdopodobnie na skutek niedrożnego przewodu kominowego, dym z pieca wpada do mieszkania. Działania zastępu JRG polegały na wygaszeniu pieca na paliwo stałe i przewietrzeniu pomieszczenia, dokonano też  pomiaru na obecność tlenku węgla - nie stwierdzając zagrożenia. Poinformowano o zdarzeniu zarządcę obiektu i zobligowano do przybycia na miejsce. Na tym  działania zakończono.

18.02.2017 – Łochów- Mężczyzna na przystanku autobusowym.

              Do SK wpłynęło zgłoszenie o pomocy służbom medycznym w zaopatrzeniu mężczyzny po złamaniu kończyny dolnej który znajduje się na przystanku na ul. Fabrycznej w Łochowie do czasu przyjazdu karetki. Przybyły na miejsce zdarzenia zastęp OSP zastał mężczyznę ze zwichniętym stawem skokowym. Działania ratowników polegały na zaopatrzeniu i unieruchomieniu stawu skokowego oraz wsparciu psychicznym osoby poszkodowanej. Po przybyciu ZRM przekazano poszkodowanego a następnie zakończono działania. 

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone