Interwencje 02 - 08.01.2017

W okresie od 02.01.2017r do 08.01.2017r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

9 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

1 pożar , 6 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

 

 

02.01.2017 – Ostrówek gm. Łochów- kolizja dwóch samochodów osobowych.

            Przybyły na miejsce zdarzenia zastęp OSP zastał kolizję dwóch samochodów na skrzyżowaniu dróg jeden z nich znajdował się w rowie. Osoby podróżujące pojazdami nie doznały obrażeń ciała. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia odłączeniu akumulatorów od pojazdów oraz pomocy w wyciągnięciu samochodu z rowu.

 

03.01.2017 –Grębków -dachowanie samochodu osobowego.

       Przybyły na miejsce zdarzenia zastępy zastały samochód osobowy leżący na dachu w rowie przy drodze wojewódzkiej. Kierująca pojazdem przy pomocy osób postronnych opuściła pojazd, droga była przejezdna. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu miejsca akcji, udzieleniu wsparcia psychicznego kierującej pojazdem i przekazaniu jej zespołowi ratownictwa medycznego a także kierowaniu ruchem do czasu przybycia policji.

 

06.01.2017 – Paplin gm. Korytnica - kolizja dwóch samochodów osobowych.

            Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej stwierdzono ,że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W chwili dotarcia uczestnicy zdarzenia znajdowali się już poza pojazdami, zostali przebadani przez lekarza ZRM. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów i zakręceniu zaworów butli LPG.

                                   

08.01.2017 – Sekłak gm. Korytnica- pożar sadzy w kominie .

            Po dotarciu na miejsce zdarzenia OSP Kąty stwierdzono, że palą się sadze w przewodzie kominowym - w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Działania zastępu OSP polegały na wygaszeniu pieca c.o. na paliwo stałe, oraz przy użyciu sita kominowego , piasku i soli ugaszeniu pożaru w przewodzie kominowym. Sprawdzono i przewietrzono pomieszczenia przylegle do komina, nie stwierdzając uszkodzeń. Udzielono pouczenia właścicielowi domu o nie korzystaniu z przewodu kominowego do czasu sprawdzenia przez osobę uprawnioną.

 

08.01.2017 – Jarnice gm. Liw - wypadek na górce podczas zjazdu.

 

            Po przybyciu na miejsce zdarzenia straży pożarnej zastano osobę poszkodowaną znajdującą się u podnóża wzniesienia terenu, gdzie doznała obrażeń ciała podczas zjazdu z górki, którą zajmował się ZRM. Działania zastępu polegały na pomocy w przetransportowaniu poszkodowanego do karetki pogotowia.

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone