Interwencje 26.12.2016 r. do 01.01.2017 r.

okresie od 26.12.2016 r. do 01.01.2017r. na terenie powiatu  węgrowskiego  zanotowano: 22 zdarzenia, przy których interweniowały jednostki ochrony  przeciwpożarowej  w tym:  2 pożary , 20 miejscowych zagrożeń .

 

 

27.12.2016 – teren powiatu węgrowskiego – usuwanie skutków silnej wichury.

            W dniu tym jednostki straży pożarnej interweniowały przy 15 zdarzeniach związanych ze skutkami wiejącego silnego wiatru, w tym w 14 przypadkach było to związane z usuwaniem powalonych drzew lub konarów a w 1 przypadku było to zabezpieczenie naderwanego pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Węgrowie.

 

30.12.2016 – Łochów ul. Fabryczna – pies w studzience.

            Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępu OSP Łochów Fabryczny stwierdzono że w studzience kanalizacyjnej znajduje się uwieziony pies. Przy pomocy linki  ratownicy wydostali zwierze ze studzienki. Bezpośrednio po wydobyciu wystraszony pies uciekł w kierunku pobliskiego lasu. Na tym działania zakończono.

 

31.12.2016 – Liw ul. Polna- pożar bel słomy.

            Po przyjeździe na miejsce zdarzenia dwóch zastępów OSP Liw stwierdzono, że pali się stos bel słomy. Podano dwa prądy wody w obronie na pobliskie budynki gospodarcze. Po przyjeździe dwóch zastępów z JRG Węgrów podano dwa dodatkowe prądy w natarciu. Na miejsce zdarzenia przybywały kolejne zastępy OSP Korytnica, OSP Wyszków i OSP Ruchna, których działania polegały na zapewnieniu zaopatrzenia w wodę z trzech pobliskich hydrantów i podaniu dwóch kolejnych prądów wody. Na miejsce zdarzenia przybyło  pogotowie energetyczne w celu odłączenia linii energetycznej, która biegła bezpośrednio nad terenem akcji. Działania zastępów  straży pożarnej doprowadziły do opanowania pożaru. Przy pomocy maszyn rolniczych zaczęto rozrzucać bele słomy i przelewać wodą, co doprowadziło do całkowitego ugaszenia pożaru. Miejsce zdarzenia zostało przekazane protokołem właścicielowi.

Przypuszczalna przyczyna: zaprószenie ognia z przyczyn nieustalonych.

Spaleniu/ zniszczeniu uległo: 120 bel słomy.

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone