Interwencje 19-25.12.2016 r.

W okresie od 19.12.2016r do 25.12.2016r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

8 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

1 pożar , 6 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

 

 

20.12.2016 – Pobratymy gm. Grębków- pożar budynku mieszkalnego.

            Po dojeździe na miejsce zastępu OSP Grębków stwierdzono, że palą się belki konstrukcji dachowej oraz belki w podłodze na poddaszu budynku mieszkalnego. Zastępy podały jeden prąd wody w natarciu na palącą się konstrukcję doprowadzając do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Następnie wyniesiono część rzeczy, które znajdowały się w pobliżu komina od którego nastąpiło zapalenie. Wycięto część drewnianej podłogi oraz nadpalone belki w podłodze poddasza.

 

22.12.2016 –Węgrów gm. Węgrów -tlenek węgla.

       Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępu JRG GBA 2,6/25 i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia stwierdzono, że w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w jednym z mieszkań na parterze doszło do rozszczelnienia przewodu kominowego, który prowadzi przez mieszkanie lokatora na I piętrze. W wyniku rozszczelnienia dym wydostawał się pomiędzy stropem a kominem do mieszkania na I piętrze. Piece c.o. mieszkańcy wygasili przed przybyciem straży pożarnej. Wszyscy lokatorzy byli wewnątrz mieszkań. W pierwszej kolejności dziania zastępu polegały na przewietrzeniu mieszkań oraz sprawdzeniu ich na obecność tlenku węgla stwierdzając jego obecność na maksymalnym poziomie 8 ppm w dwóch mieszkaniach. Po kilku minutach przewietrzania pomieszczeń i monitorowania stężenia tlenku węgla jego obecności nie stwierdzono. Prewencyjnie sprawdzono pozostałe mieszkania znajdujące się w klatce schodowej nie stwierdzając w nich obecności tlenku węgla. Zakazano mieszkańcom użytkowania pieców c.o. oraz przewodu kominowego przed sprawdzeniem przez uprawnionego kominiarza (sprawdzenie wentylacji, drożności i szczelności kanałów dymowych). Pouczono mieszkańców o możliwości wyposażenia mieszkań w czujniki tlenku węgla. Miejsce zdarzenia przekazano protokołem właścicielom dwóch mieszkań.

 

23.12.2016 – Ossolin gm. Liw-wypadek samochodu osobowego.

            Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów PSP i OSP stwierdzono, że samochód osobowy Toyota wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Jadący samochodem mężczyzna wyszedł na zewnątrz pojazdu o własnych siłach. Kierujący pojazdem odmówił udzielenia pomocy medycznej. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu  miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji i odłączeniu akumulatora w pojeździe. Ponadto usunięto uszkodzone przez samochód drzewo.

 

                                   

25.12.2016 – Łochów gm. Łochów- wypadek samochodu osobowego.

            Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów OSP Łochów i JRG Węgrów stwierdzono, że samochód osobowy marki Ford Fusion wypadł z drogi i znajduje się w rowie. Samochodem podróżowały trzy osoby, które opuściły pojazd o własnych siłach  przed przybyciem straży pożarnej. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem. Przybyły na miejsce zdarzenia ZRM przebadał podróżujących pojazdem nie stwierdzając u nich obrażeń. Pojazd przekazano protokołem właścicielowi.

 

 

25.12.2016 –Wólka Paplińska gm. Łochów - wypadek samochodu osobowego.

 

          Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu JRG Węgrów stwierdzono że samochód osobowy marki SEAT LEON wypadł z drogi i znajduje się w rowie na dachu. Na miejscu zdarzenia był ZRM i policja. Samochodem podróżowała jedna osoba, która opuściła pojazd przed przybyciem straży pożarnej. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, jego oświetleniu oraz pomocy policji w kierowaniu ruchem.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone