Historia

Ważniejsze informacje z historii 

KP PSP w Węgrowie

 

 

Lipiec 1992r.- pierwsze ślubowanie strażaków 

Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej.


 

28.08.1992r. Wysoki stopień palności spowodował wprowadzenie
najwyższego stopnia gotowości operacyjnej. 
Dwa zastępy JRG Węgrów zostały zadysponowane
na teren województwa katowickiego do gaszenia, 
jak się okazało największego pożaru w Europie, 
pożaru  w Kuźni Raciborskiej. Spłonęło wówczas ponad 9,5 tys. ha lasów.


 

 

1993r. - ćwiczenia dowódczo-sztabowe w zakresie prowadzenia działań ratownictwa ekologicznego na akwenach wodnych.W ćwiczeniach wzięli udział przedstawiciele Komisji ds. Nadzwyczajnych Zagrożeń, przedstawiciele Komendanta Głównego PSP, Komendant Wojewódzki, Komendanci Rejonowi, Dowódcy JRG PSP.


 

Grudzień 1993r. Komendę Rejonową i Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą po raz pierwszy wizytował Komendant Główny PSP nadbryg. Feliks Dela.


 

 

14 czerwiec 1994r. Nasza reprezentacja zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej X Mistrzostw Województwa w Sporcie Pożarniczym.


 

10 sierpnia 1996r. Uroczyste wręczenie sztandaru Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP w Węgrowie.


 

13 maj 1997r. Wizyta Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej ks. Antoniego Dydycza.


  

24 czerwiec 1997r. Nasza reprezentacja zwyciężyła we wszystkich konkurencjach XIII Mistrzostw Województwa w Sporcie Pożarniczym, a tym samym zajęła I miejsce w klasyfikacji generalnej.


 

30 kwietnia 1998r. Po 30 latach służby w ochronie przeciwpożarowej w tym 22 latach na stanowisku Komendanta Rejonowego w stan spoczynku przechodzi bryg. mgr inż. Janusz Rudaś. Na stanowisko Komendanta Rejonowego PSP w Węgrowie powołany zostaje mł. bryg. Ireneusz Królik.


 

10 września 1998r. Ćwiczenia na drodze i na wodzie w miejscowości Kalinowiec gm. Łochów, w których udział biorą różne podmioty ratownicze.


 

10 wrzesień 1998r. uroczyste otwarcie wspinalni. W tym dniu węgrowskim strażakom przybył długo oczekiwany obiekt - 14 metrowa wspinalnia - ściana do ćwiczeń, na której mogą doskonalić swoje umiejętności zawodowe i sportowe.


 

31 grudnia 1998r. - 1 styczeń 1999r. Wraz z końcem roku 1998 kończy się kolejny etap w dziejach węgrowskiej Komendy Rejonowej PSP, która zostaje rozwiązana, a na jej miejsce zostaje powołana Komenda Powiatowa PSP.


 

14 kwiecień 1999r. na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Węgrowie zostaje powołany dotychczasowy Komendant Rejonowy mł. bryg. mgr inż. Ireneusz Królik.


 

16 wrzesień 2001r. Na placu przed Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Węgrowie odbyła się uroczystość przekazania Jednostce Ratowniczo Gaśniczej dwóch samochodów gaśniczych oraz innego sprzętu ratowniczego.


 

16 wrzesień 2001r. Zastępca Komendanta Głównego PSP - nadbryg. Marek Jasiński wspólnie ze Starostą Powiatowym Panią Elżbietą Lanc i komendantem wojewódzkim PSP woj. mazowieckiego nadbryg. Romanem Kaźmierczakiem dokonali otwarcia - pierwszego w województwie mazowieckim - Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Węgrowie.

 

 

 

 

 

 

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone