Galeria

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2016


            30 maja 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie odbył  się uroczysty apel  z okazji Dnia Strażaka. 

 

 

O godz. 13.00 na placu przed siedzibą komendy dowódca uroczystości mł.kpt. Damian Delążek złożył meldunek st.bryg. Jarosławowi Kurkowi - Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP. Zaproszonych gości i uczestników apelu powitał st. bryg. mgr inż. Jarosława Soszyńskiego – Komendant Powiatowy PSP w Węgrowie. W przemówieniu przybliżył działania jednostek straży pożarnej na terenie powiatu i podziękował instytucjom, które współpracują i wspierają działania Komendy Powiatowej PSP. Podziękował również strażakom zawodowym i strażakom ochotnikom za codzienny wysiłek w służbie dla mieszkańców powiatu.

            Następnym  punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń resortowych oraz Medali Związku Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonariuszom PSP i osobom współpracującym  ze strażakami.

Odznaczeni zostali funkcjonariusze i osoby cywilne:

Brązową Odznaką „ Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej ”

st.ogn. Marchela Mariusz

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa

 1. Michał Żebrowski

 

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa

 1. Bogdan Doliński
 2. Łukasz Krzesiewicz
 3. Tomasz Pernach
 4. Stefan Polkowski
 5. Paweł Sęk
 6. Grzegorz Wieczorek
 7. Piotr Ziomacki

 

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa

 1. Mateusz Bieniak
 2. Sebastian Elgas
 3. Marta Gębicka
 4. Henryk Giers
 5. Michał Gotowicki
 6. Łukasz Górski
 7. Krzysztof Gromek
 8. Hubert Kowalewski
 9. Monika Parys- Gąsiorowska
 10. Adrian Sopyło
 11. Paweł Szczepanik
 12. Adam Witkowski
 13. Wojciech Zakrzewski

Po nadaniu odznaczeń przystąpiono do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie w korpusach: oficerskim, aspiranckim, podoficerskim i szeregowym. Wyższe stopnie służbowe następującym strażakom:

a)        stopień kapitana:

1. mł. kpt. Karol Biernacki

a)     stopień aspiranta:

1. mł. asp. Krzysztof Twardowski

 

b) stopień starszego ogniomistrza:

 1. ogn. Kożuchowski Piotr
 2. ogn. Szczepanik Maciej

 

c). stopień młodszego ogniomistrza:

1. st.sekc. Gierłowski Tomasz

2. st.sekc. Grzybowski Zbigniew

3. st.sekc. Urbankowski Tomasz

 

d) stopień starszego sekcyjnego:

 1. sekc. Chwedoruk Wojciech
 2. sekc. Fedorczyk Piotr
 3. sekc. Górski Łukasz
 4. sekc. Szydłowski Rafał

 

Za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo – gaśniczych, Dyplomem Komendanta Głównego PSP wyróżniono asp. sztab. Krzysztofa Gałązkę. Kapituła Konkursu Strażaka Powiatu Węgrowskiego przyznała nagrodę za wybitne osiągnięcia w służbie dla funkcjonariusza asp. Krzysztof  Twardowski oraz dwa wyróżnienia dla  asp. sztab. Krzysztofa Gałązki i st.ogn. Krzysztofa Skolimowskiego.

            W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście m.in.:

- pani Maria Koc - wicemarszałek Senatu,

- pan Janina Ewa Orzełowska - wicemarszałek Województwa Mazowieckiego,

- st. bryg. Jarosław Kurek – Mazowiecki Komendant Wojewódzki,

- pan Grzegorz Woźniak – poseł na Sejm RP,

- dh. Antoni Tarczyński - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa    

                                          Mazowieckiego,

- Krzysztof  Fedorczyk – Starosta Węgrowski.

 

Goście gratulowali odznaczonym i awansowanym na wyższe stopnie służbowe oraz dziękowali strażakom za codzienny trud i poświęcenie dla dobra mieszkańców powiatu oraz życzyli dużo zdrowia i wytrwałości w ich codziennej służbie.

             Po odprowadzeniu sztandaru i złożeniu meldunku nastąpiło zakończenie uroczystości obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Węgrowie.

            W obchodach Dnia Strażaka uczestniczyli: Burmistrzowie i Wójtowe Gmin powiatu węgrowskiego, druhowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, kapelani strażaków, kierownicy instytucji współpracujących ze strażakami.

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
 3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

 1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone