Dokumenty

 

  • Wzór zaświadczenia lekarskiego OSP - Pobierz    
  • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Pobierz
  • Karta skierowania na szkolenie podstawowe - Pobierz
  • Karta skierowania na szkolenie dowódców OSP - Pobierz
  • Karta skierowania na szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP - Pobierz
  • Karta skierowania na szkolenie ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP - Pobierz
  • Instrukcja platforma WINT - Pobierz

 

  • Regulamin zawodów sportowych MDP - Pobierz
  • Regulamin zawodów sportowych OSP - Pobierz
  • Regulamin musztry pocztów sztandarowych PSP - Pobierz

 

 

Ceremoniał OSP - film instruktażowy

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone